Kære folkedansere og spillemænd, selvom foreningen beklageligvis har måttet lukke, så er siden her stadig åben, indtil videre. Det samme gælder Facebook-siden. Der er meddelelser og annonceringer, hvor sidste salgsdato endnu ikke er overskredet, så siden lukker først, når der absolut ikke er mere at meddele. Dermed er der også plads til, at eksmedlemmer kan give et indlæg, en hilsen til "det der var engang". Webmaster siger tak for opmærksom læsning, mens siden her har eksisteret, og ønsker alle en god sommer.

************************************************************
Sådan lød det i maj 2019, og nu må tiden være inde til at gøre ordene til handling. Men er der en eller to af Jer, som har lyst til at være webmaster på siden her, og eventuelt ændre formål og navn, eller gøre noget andet, så er der frit slaw til at sige Ja-tak om senest 3 uger fra nu.  Og hvis ikke nogen melder sig, så vil jeg, som stifter af siden og som webmaster indtil nu, tage mig retten til at lukke siden derefter. Det samme gælder for Facebook-siden.
Gode hilsener fra Søren Nielsen

Velkommen til foreningens hjemmeside, som er  stedet hvor du, både som medlem, eller som ikke-medlem, kan se hvad vores forening er for en størrelse, og hvor du kan holde dig løbende  orienteret om hvad der sker både i - og udenfor foreningen.

På - Hvor-Hvornår - kan du se, hvad der foregår i - og udenfor foreningen, hvor det foregår, og hvornår-!  Så kom bare glad.

Brug hjemmesiden, både for at blive informeret, og for at informere. Vil du bidrage aktivt med indlæg (tekst/fotos/film), eller har du spørgsmål, så luk op på - Kontakt - og send dit indlæg. Webmaster vil så sørge for at dit indlæg lander det rigtige sted, og at du får et svar på din henvendelse.

 

Dans og musikgør hjertet glad